Fotogalerie

Více o tom, jak foukaná izolace funguje, co zateplujeme a jak práce probíhají zjistíte na stránce foukaná izolace.

Zateplení rodinného domku.
Půdu jsme zateplovali tak, aby se majitelé i po zateplení mohli dostat ke komínu a vikýři. Namontovali jsme tedy tzv. revizní lávky, které zaručují pochůznost.

 

O víkendu jsme zateplovali kulturní dům. Trámový strop jsme odklopili a do dutin nafoukali vatu. Poté jsme strop opět uzavřeli.

 

Zateplení novostavby. Střecha opět ze sbíjeného vazníku a strop ze sádrokartonu.

 

O víkendu jsme zateplovali penzion, konkrétně příhradový sbíjený vazník. Původní izolace tu byla v nedostatečné výšce.

 

Nedávno jsme zateplovali podlahu půdu. V tomto případě nešlo podlahu zaizolovat jinak než vytvořením tzv. falešné podlahy. Na betonové podlaze jsme sestavili rošt a do roštu nafoukali izolaci. Následně jsme „falešnou podlahu“ zaklopili OSB deskami.

 

V sobotu jsme zateplovali novostavbu.
Strop přikrytý prkny jsme odklopili a dutiny vyplnili foukanou vatou. Po dokončení foukání jsme vše uvedli do původního stavu. Realizace je velmi rychlá, účinná a bez nepořádku.

 

Zateplení pultové střechy u rodinného domečku.

 

Zákazníka trápila špatná izolace domu. Nad původní izolací neustále citelně proudil studený vzduch. Tento problém jsme odstranili dofoukáním izolační vrstvy.

 

Další zakázkou, kterou jsme prováděli, byl rodinný dům. Zde jsme zaizolovali tzv. trojúhelníky.
Museli jsme nejprve rozebrat část střechy, opatrně rozříznout střešní fólii a vyříznou prkna. Tím jsme vytvořili montážní prostor. Po vyfoukání dutiny jsme montážní otvor opět zakryli a uvedli do původního stavu.

 

U rodinného domu jsme prováděli dodatečné zateplení verandy a pultové střechy.

 

Snímky z termokamery – na teplotní stupnici je vidět rozdíl mezi zaizolovaným prostorem a prostorem bez izolace.

 

V rámci mikroopatření pro kotlíkovou dotaci jsme zateplovali rodinný domek. Do pultové části jsme se dostali střechou, kterou nám připravil pokrývač.

Při zateplení jsme z půdy vyklidili celou hromadu lepenky, igelitu a starého oblečené.

 

Opravovali jsme izolaci na novostavbě, kde stavební firma nedostatečně zaizolovala rodinný domek.

 

Izolace sádrokartonového stropu u bungalovu na Vysočině. Výška izolace přesáhla 40 cm.

V Praze jsme zateplovali rodinný dům, kde mimo jiné bydleli rodiče brankáře Milana Hniličky. Po nafoukání vaty jsme použili rošt s pochozí podlahou.

Zateplení stropu nedaleko Polné. Po zateplení jsme přidali rošt, aby půda byla pochozí.

Taky je Vám doma stále zima? Se stejným problémem nás oslovil zákazník na Vysočině.
Nejprve jsme otevřeli trámový strop, který jsme následně zateplili. Poté jsme foukanou vatu aplikovali na volnou plochu. Po dokončení prací a uzavření stropu po nás není skoro ani památky.

Zateplení dutin u rodinného baráčku na Vysočině. Jednoduchá a rychlá práce.

Izolovali jsme tzv. pultovku (dvouplášťovou střechu), která má v dnešní době již nevyhovující izolaci.
Zateplovali jsme foukanou vatou, v tomto případě pro kotlíkovou dotaci.

Zateplení vazníkového krovu. Strop byl ze sádrokartonu jako u typického bungalovu. Tento typ stropu je ideální pro foukanou vatu, protože tímto způsobem jsme schopni vyplnit každý prostor. I v letních dnech je důležité mít kvalitní a dostatečnou izolaci. Taková izolace v létě nepropouští teplo do domu a v zimě ven.

O víkendu jsme zateplovali novostavbu nedaleko od Prahy. Izolaci jsme foukali přímo na samotný sádrokartonový zaklopený rošt, aby majitel do budoucna nemusel zbytečně vytápět celý prostor mezi rastrem a rolovanou izolací. Také umíme udělat tzv. celistvou jednolitou vrstvu izolace na sádrokartonový strop, čímž ušetříme energie.

Zateplení staršího rodinného domečku, konkrétně trámového stropu a bočních trojúhelníkových prostor. Původní zateplení bylo pouze formou několika centimetrů polystyrenu.

Zateplovali jsme dům typu Okál. Tento domek měl jen několik centimetrů izolace podle norem, které jsou dnes zcela nedostačující. Proto jsme byli požádáni, abychom izolaci posílili.

Zateplovali jsme půdu staršího zrekonstruovaného domečku.
Polovinu půdy jsme zateplovali jako trámový strop a zbytek jako volnou plochu.
Zákazník si sám připravil revizní lávku, která slouží jako přístup ke komínu a střešním vikýřům.

Nedaleko Vranovské přehrady jsem řešili velký únik tepla u staršího baráčku po velké rekonstrukci. Zvolili jsme postup zafoukání izolační vatou z boku.

Na Vysočině jsme zateplovali trámový strop u rodinného domečku. V tomto případě jsme zvolili postup tzv. ze spodu.

Zateplení rodinného baráčku na Vysočině.
Zákazník si pořídil tepelné čerpadlo a zateplení chtěl posílit tepelnou izolací půdy. V tomto případě jsme foukanou vatu aplikovali do volné plochy.

V pondělí jsme zateplovali trámový strop rodinného domu. Zákazník sám vytvořil montážní otvory, takže jsme práci měli opravdu jednoduchou. Po nafoukání izolace jsme tyto otvory uzavřely prkny.
Hadici jsme tentokrát natáhli přes střechu – stačilo odendat jen 3 tašky…

K zákazníkovi s kotlíkovou dotací jsme poprvé přijeli, abychom mu poradili, kde má připravit montážní otvory. V sobotu jsme již zateplovali trámový strop i se šikminami a kouskem volné plochy.

Našeho zákazníka v rodinném domě stále trápila zima, proto jsme zateplili trámový strop. Zákazník sám připravil tzv. montážní otvory a pro nás už byla práce velmi jednoduchá – stačilo aplikovat foukanou izolaci. Příští zimu jedeme zpět a dům ještě proměříme termokamerou.

Foukanou izolaci jsme aplikovali na tzv. volnou plochu u rodinného baráčku. Tentokrát jsme pracovali pár metrů od Lednicko-Valtického areálu.

Zateplování pasivní chatičky v Brně. Majitel si přál provést zateplení aplikací vlastního materiálu a my rádi vyhověli.Výška izolace je 40 cm.

K práci potřebujeme 380 V zásuvku. Pokud však není k dispozici jako zde, můžeme využít řešení v podobě centrály (viz foto).

Zateplovali jsme tzv. volný prostor na půdě rodinného domku. Ke každé straně půdy vede rezervní lávka, například pro kontrolu střechy nebo komínu.

Stav zateplení půdy před nafoukáním vaty.

Ani v zimě nezahálíme… Zde jsme zateplovali střechu bungalovu. V takovém to případě doporučujeme tzv. bednění vlezu, aby při otevření výlezu na půdu nepadala izolace do domu.

Zateplování bungalovu je pro nás nejjednodušší a nejrychlejší práce. Zde jsme zateplovali vazníkovou konstrukci, do které je zavěšen sádrokartonový strop spolu s parotěsnou folií.

Tento rodinný domek jsme zateplovali dokonce nadvakrát. Nejprve jsme zateplili dům nad dětskými pokoji a ložnicí. Až později majitelé chtěli zaizolovat foukanou vatou i zbytek domu, aby už nechodili z tepla do zimy.

Zateplování trámového stropu rodinného domu.

V pondělí jsme zateplovali dvě půdy. Jednu tzv. půdovku, kde ve většině případech bývá na podlaze beton se škvárou. V druhém případě jsme zateplovali volnou plochu. Foukaná vata se nechává na půdě volně ležet, protože kvůli nízkému stropu se půda k ničemu nevyužívá.

O víkendu jsme zateplovali domek, který měl velké problémy s únikem tepla. Po rozřezání betonu a vytrhání prken na půdě, jsme nalezli krásné zdobené – malované trámy, které se dnes už opravdu jen tak nevidí.

Tentokrát jsme foukali vatu v bungalovu pod dřevěný záklop. Dále jsme zateplovali kancelář, konkrétně dutinu nad sádrokartonovým stropem. A jako poslední za sebou máme zateplení dílny s vazníkovou konstrukcí.

Tentokrát jsme zateplovali minerální vatou tento pasivní dům.

Zateplování rodiného domu na Vysočině: Abychom vytvořili dutiny pro foukanou vatu, museli jsme vyřezat betonové obdélníky, vyndat škváru a demontovat prkenný záklop. Tím nám vznikly dutiny, které jsme vyplnili vatou a poté opět uvedeli vše do původního stavu.
Půda má trámové stropy a použity jsou pouze prkenné záklopy. Tato varianta je jedna z nejjednodušších pro naši technologii zateplení. Práce tak probíhaly rychle a bez problémů.

V rámci přípravných prací jsme pro klienta pobíjeli a montovali OSB desky na příhradové vazníky.
Navíc jsme osadili hranu střechy hranoly a následně namontovaly polystyrenovou izolaci.

Zateplení stěn domu, šikmin, stropu. Zde probíhalo předělání staré půdy na podkrovní byt, kde si zákazník obložil stěnu a trámy sádrokartonem. Vytvořil nám montážný otvory, jejichž umístění doporučil náš technik. Vznikla požadováná dutina a tu jsme vyplnili naší foukanou izolací/vatou.

V tomto případě jsme pouze vyplnovali dutiny ve výrobní hale nedaleko od Jihlavy. Postup je podobný jako při zateplování trámových stropů.

Mateřská školka na Vysočině. Jedná o starý objekt, na kterém jsou tzv. trámové stropy. Aplikaci foukané vaty provádíme shora (jsme na podlaze nahoře na půdě). Na půdě jsou použity většinou nějaké „půdovky“ (dlaždice) jako v tomto případě, může to být i vrstva betonu, násyp nebo prkna. Musíme vytvořit tzv. montážní otvor pro aplikaci foukané izolace/vaty. Většinou postačí například vyndání jednoho nebo dvou prken. Po aplikaci se montážní otvory opět uzavřou prkny, násypem nebo se položí zpátky půdovky a zametou se spáry. Strop je pochozí, ale do úplně původního stavu se nedá vrátit.

Zateplení stropu na novostavbě (bungalovu). Na sádrokartonový stop s parotěsnou folií aplikujeme foukanou izolaci/vatu. Na fotkách je krásně vidět, že se DOSTANEME pod krokve a vyplníme prostor mezi tzv. cdčkama (rastrem stropu). Vyplníme všechny mezery a vytvoříme celistvou vrstvu izolace.
PS: ideální práce pro nás je právě tento typ stavby.

Zateplení foukanou izolací: zateplujeme KLENUTÝ strop takzvaně ze spoda, kde se vytvoří malý otvor, kterým aplikujeme foukanou vatu na zbytek pokoje.

Průběh realizace naší práce si můžete prohlédnout v následující galerii. Foukanou izolaci minerální vatou jsme prováděli v rodinném domě.