Snímkování termokamerou

Snímky z termokamery – na teplotní stupnici je vidět rozdíl mezi zaizolovaným prostorem a prostorem bez izolace. Tímto způsobem sledujeme tzv. tepelné mosty, tedy místa, kudy utíká cenné teplo a tím doslova i peníze bez užitku ven.