Nová Zelená úsporám Light 2023

V rámci nového dotačního programu Nová zelená úsporám Light můžete získat finance na úsporná opatření.
A navíc tyto peníze získáte předem!

Zateplení stropu

50 000 Kč
Poptat dotace

Výměna oken
až 150 000 Kč / 12 000 Kč za kus

Zateplení střechy

120 000 Kč
Poptat dotace

Výměna fasády
až 150 000 Kč / 6 000 Kč za běžný metr

Zateplení podlahy

60 000 Kč
Poptat dotace

Výměna vchodových dveří
až 18 000 Kč / 150 000 Kč za kus

Co je nejvýhodnější zateplit?

Nejefektivnější způsob, jak dosáhnout úspor za vytápění, je zateplení míst, kudy teplo z vašeho domu odchází. A vzhledem k tomu, že teplo stoupá vzhůru, je ideálním způsobem zateplení stropu nebo zateplení střechy. A právě tuto možnost Nová zelená úsporám Light nabízí.

Modelový příklad - Izolace co přináší úspory ZDARMA

Nová zelená úsporám Light poskytuje dotaci na zateplení stropu 50 000 Kč. Provedení izolace stropu je zároveň nejefektivnější metodou zateplení, kterou dosáhnete skutečných úspor za vytápění. S částkou 50 000 Kč, kterou získáte v rámci dotace lze zateplit plochu až 100m². Tím nejen splníte podmínku efektivity provedených opatření, ale zároveň získáte zateplení ZDARMA. V rámci dotace navíc získáte peníze předem formou zálohy.

Pro koho je tato dotace určena?

První podmínkou, kterou musíte splnit je být vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu pro který chcete dotaci čerpat. Zároveň v tomto domě musíte mít hlášený trvalý pobyt od doby předcházející datu 12. 9. 2022.

Další důležitou podmínkou je, že všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou tuto dobu).

Podporu nezískáte, pokud je stavba ve vlastnictví či spoluvlastnictví obchodní společnosti, právnické osoby, spolku nebo fondu.

 

S dotacemi dlouho neváhejte!

Dotace jsou NZUL jsou časově omezené. ZDARMA Vám poradíme, co vhodně zateplit, a jak dotaci co nejlépe využít.

Volejte 721 885 381

Od kdy lze o dotaci žádat?

Příjem žádostí o dotaci se otevírá 9. ledna 2023. A víte, že peníze z dotace dostanete předem?

Co je k žádosti o dotaci potřeba?

  1. Fotografie míst, která chcete změnit (půdní prostor, šikminy střechy bez izolace).
    Tyto fotografie přidáte k žádosti.
  2. Odborný posudek navrhovaných opatření - zní to složitě, ale zcela zdarma vám jej vypracují zástupci místních akčních skupin nebo EKIS a m-EKIS.
  3. Doklad potvrzující vlastnictví účtu, na který bude dotace poukázána (výpis z účtu s vašim jménem nebo smlouva s bankou o zřízení účtu).
  4. Potvrzení o čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

Jak podat žádost o dotace NZÚ 2023?

Žádost se podává přes informační systém AIS SFŽP ČR. Nejprve provedete registraci a poté můžete vyplnit formulář žádosti. Podáním žádosti můžete prostřednictvím systému pověřit i jinou osobu. Na webových stránkách Nové zelené úsporám naleznete i videonávody jak postupovat.

Může mi s podáním žádosti někdo pomoci?

Ano. Můžete se obrátit na nejbližší rodinu, která vám s vyřízením elektronické identity i s podáním žádosti jistě pomůže. Využít ale můžete také proškolené odborníky z Místních akčních skupin a EKIS a m-EKIS, kteří vám poradí zcela zdarma.

Foukaná vata vám pomůže s dotací

Naše společnost Foukaná vata s.r.o. se zabývá zateplováním pomocí foukané minerální vaty. Můžeme vám tedy pomoci se zateplením stropu, zateplením střechy nebo zateplením podlahy. Na tyto izolační práce se Nová zelená úsporám Light vztahuje.

 

“Pohlídáme, aby položená izolace odpovídala podmínkám pro čerpání dotace.”

Poptat zateplení na dotace

Zateplení střechy

Na zateplení střechy můžete získat dotaci až ve výši 120 000 Kč. Opět je možné finanční prostředky čerpat předem formou zálohy. Naše technologie foukané minerální vaty lze aplikovat jako zateplení střechy do dutin zaklopených trámů, případně položit na strop podkroví (pod hřeben).

Poptat

Zateplení stropu

Tato dotace je určená na zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví. V rámci této dotace můžete získat 50 000 Kč předem, formou zálohy. Zároveň se jedná o námi nejběžněji prováděnou formu zateplení pomocí foukané minerální vaty.

Poptat

Zateplení podlahy

Dotace je určena pro zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěnými prostory. V rámci této dotace lze čerpat částku 60 000 Kč a opět ji lze získat předem formou zálohy.

Poptat
Probíhá zpracování

Formulář pro nezávaznou poptávku

Kontaktní údaje:

Místo montáže:

Podrobnosti k montáži:

Nevíte si rady, jak vybrat více obrázků?

Výběr více obrázků provedete podržením klávesy CTRL a klepnutím na vybrané obrázky levým tlačítkem myši.

+

Kliknutím na tlačítko "Odeslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů podle vyhlášky GDPR.